Spoločnosť FORMANA s.r.o. vznikla r. 1997, ako strojárska firma , zaoberajúca sa hlavne kovoobrábaním a výrobou strojárskych súèiastok  a nástrojov .

Vlastná technická príprava výroby  nám umoňuje reagovať na všetky podnety od zákazníkov , i na tie , kde sa ešte len plánuje smer a vývoj produktu . Včasnou analýzou plánovaných a navrhnutých výrobných postupov a problematických detailov dokážeme ich úpravou alebo zmenou zamedziť väčším nákladom, či už vo výrobe náradia , alebo priamo pri sériovej výrobe. Rozsiahlym strojovým parkom s veľkou rozmanitosťou technológií skladom najpoužívanejších druhov materiálov a odborníkmi s dlhoročnými neustále rozvíjajúcimi sa skúsenosťami dokážeme poskytnúť kompletnú službu  zákazníkovi  "pod jednou strechou" od návrhu až po výsledný produkt".

Súčasná orientácia výroby sú v prvom rade návrhy a výroba strižných a ohýbacích  nástrojov , formy na plasty , formy na hliník a neželezné kovy  , servis a údržba týchto kompletov , kovoobrábanie kusov  , malých a stredných sérií.

Svojimi službami ovplyvňujeme procesy v mnohých odvetviach priemyslu. V prvom rade automobilový priemysel: Tu  poskytujeme služby priamo výrobcom a hlavne ich subdodávateľom ( VW Bratislava , SACHS Trnava , .......) , ďalej sú to spoločnosti spracujúce plasty pre automobilový priemysel (VW, AUDI , PORSCHE , PEUGEOT , ....) , bielu techniku (WHIRLPOOL , BOSCH,...... ) , čiernu techniku (SAMSUNG, ....) . V menšom množstve sú tu služby pre drevospracujúci , nábytkársky , potravinársky  priemysel  či už výrobou nástrojov , prípravkov , alebo náhradných dielov a servisom.