Technická príprava výroby

Konštrukčné programy - Solid Edge

Obrábacie programy - Power-mil

Konštrukcia prepojená sieťou  s výrobou a CNC strojmi.

 

Sklad materiálu

4- 5 ton  najbežnejšie používaných akostí a rozmerov ocelí

 

NÁZOV ZARIADENIA   /   PRACOVNÉ ROZSAHY

 

Pásová píla

RUSH                              max. štvorec  300 x 300

 

Frézy

FA 4 800 x 300

FA 3 700 x 300

FN 40 650 x 400 x 400

FNGJ 600 x 400 x 400

FNK25A 800 x 300 x 400

komplet vybavenie k frézam otoèné stoly , delièky univerzálne skľučovadlá

 

Brúsky rovinné

BPH 300 1000 x 350 až 550

BRH 200 700 x 300

 

komplet vybavenie k brúskam , sady tvarových kotúčov na prírubách , sínusové zveraky,

magnetické výklopné stoly

 

 

Brúsky priemerové

2UD s nadstavbou Ø 500 x 800

BU – 16 Ø 160 x 400 x 500

komplet vybavenie k brúskam , sady tvarových kotúèov na prírubách

 

 

 

Planetovacia  brúska (zvislé brúsenie otvorov)

meranie optické 400 x 260 / 320 x 560

komplet vybavenie , sady  kotúčov , vysokootáèkové hlavy do 90 000ot/ min

 

 

 

Ostrièka nástrojov

BN – 102 univerzálne nastavenie  na nepoèet spôsobov upnutia obrobku a vretena

komplet vybavenie  , sady tvarových kotúčov , deličky , dorazy,

Vàtaèky

VS 20 400 x 320

VR4A 550 x 550

 

 

Súradnicová vyvŕtavačka

odmeriavanie SONY 405 x 255

/ 630 x 400 rozmery stola ,

Stolová delička s optickým odmeriavaním

 

 

 

 

Sústruhy

SN 50 Ø 680 x 1250

SU 18RA Ø 300 x 750

SU 18RD Ø 300 x 1000

vo výbave lunety, 3 - 4 čelusťové univerzálne hlavy, upinacie uholníky pre

sústruženie otvorov do frézovaných obrobkov

 

Lis – hydraulický 700 x 450

Lis - excentrický LENP 63/100 63 t

slúži ku skúškam nástrojov ,a k lisovaniu malých sérií výrobkov

 

 

 

Obrábacie centrum CNC

MCV – 750 3 osi

rozjazdy 750 x 500 - otáčky - 10000 ot./min.

zásobník na 24  nástrojov , frézovanie i kalených obrobkov do 60 HRC

Drotové rezačky

Robofil 440 Charmiles CNC 800 x 500 x 440 /Švajčiarsko/

Robofil 190 Charmiles 250 x 160 x 150 /Švajčiarsko/

 

Hĺbičky

Top EDM TP 50 400 x 650 x 400 TAIWAN

Roboform 4000 450 x 320 x 550 - Švajčiarsko /Charmiles/

 

 

Plazmová zváračka

Castolin Eutectic , naváranie chýbajuceho materiálu pri oprave,

nabúraného nastroja, odštiepenej hrany a iných

 

Kaliace pece

silitová dvojkomorová DK 04 420 x 260 x 600 do 1200 ˚C

silitová jednokomorová KS 600/25 300 x 300 x 600 do 1200 ˚C

popúšťacia 320 x 300 x 650 do 1100 ˚C

 

Kompletovacie - finišovacie pracoviská

4 +  pracovisko so žeriavom do 1,5 tony

Galéria